KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE TESPİTTEN ÇÖZÜME DOĞRU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE TESPİTTEN ÇÖZÜME DOĞRU …

Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine yönelik temel stratejinin ve önceliklerin ne olması gerektiği, üzerinde pek çok tartışılan bir konu olmuştur.Konuyu inceleme ve çözüm öner­meye yönelik çalışmalar çoğu kez problem tespiti aşamasında kalmış çözüme yönelik sistem yaklaşımı öne­rilmemiştir.”UNDP” için BİAR A.Ş. tarafın­dan hazırlanan çalışmanın bu konu­daki açığı büyük ölçüde kapattığını düşünmekteyiz.Burada konu ile ilgili olarak yapı­lan açıklama ve öneriler söz konusu rapordaki bulguları özetlemektedir.UNDP araştırmasında, temel stra­tejinin belirlenmesine yönelik çalışma­lar şu aşamalardan oluşmaktadır.1. KOS ihtiyaçlarının belirlenmesi,2. Bu ihtiyaçları karşılamaya yöne­lik müessese ve kuruluşların belir­lenmesi.3. Müessese ihtiyaç (aktivite) tab­losunun kurulması,4. Ortaya çıkan işbölümünün ilgi­li kuruluşlarla tartışılması ve bu konu­da bir mutabakata varılması.5. Mevcut ve kurulacak müesse­selerin görev tanımlarını üzerinde uz­laşılan esaslara göre oluşturacak ve­ya bu yöne dönüştürecek yeniden yapılanma araştırma çalışmalarının yapılması.6. Araştırmaları takiben çalışmala­rın ortaya koyduğu yapı ihtiyacına uy­gun politik ve hukuki “Institution Building” faaliyetlerinin yürütülmesi.7. Hukuki değişiklikleri ve kuruluş­ları takiben söz konusu müesseselerin fonksiyonlarını eksiksiz yürütecek şekilde organize edilmesi.Yapılmış bulunan çalışma, aşama­lardan olan ilk üçünü ihtiva etmekte olup müteakip araştırma öncelikleri 4. kademeden başlamak üzere 7. kade­meye kadar uzanmaktadır.Şu aşamada yapılması, gereken en öncelikli iş konunun kamuoyuna arzı ve orada tartışılmasıdır.Tartışmayı takiben yapılması ön­celikle gerekli iş ise KOSGEB, KOS­DER, KOSBANK gibi stratejinin üç temel taşını oluşturan yetkili ve Sorum­lu Kamu Kuruluşu, Küçük ve Orta Sa­nayici Dernekleri, Küçük ve Orta Sa­nayi Bankası konusundaki araştırma­ları tamamlamaktır. Bu kademeyi di­ğer kuruluşlarla ilgili kuruluş profilleri Araştırma Projeleri takip etmelidir. Ve bu araştırmalarda yeniden kamuo­yunda tartışılmaya açılmalıdır.Öncelikle yapılacak iş ise; bu stra­tejinin üç unsurundan biri olarak bu­gün var olan KOSGEB’in faaliyetleri­ne yeni biçim verilip yetkilerinin, kay­naklarının ve etkinliğinin artırılması bi­çiminde olmalıdır.Dergimizin; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmeleri konusundaki prob­lem tespit etmeden öteye, sistem yak­laşımı tartışması başlatmasının olumlu sonuçlar vermesini ve bu çok önem­li konuyu biraz daha iyiye doğru iler­letmesini diliyorum.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE TESPİTTEN ÇÖZÜME DOĞRU” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s